BAWOR PROTES

Suatu hari terjadi percakapan antara Kang Bawor dan Rama Semar, mereke sedang beriskusi dengan hikmat, kekeluargaan bukan dengan emosi atau yang kurang baik seperti yang terjadi di kursi DPR negeri tetangga.

Kang Bawor : ma… ramane kenangapa aku koh dijenengi bawor , ora david apa yusup apa khadafi utawane ariel… aku isin jane ma sok diwadani , jere bawor ketowor towor nunggang becak bane njetor !!!
Rama Semar : ealah wor wor , bawor kue artine apik , bawor kue nduweni arti tumiba ning awor, sing maksude ditibakna utawa dipanggona nangndi papan kue tetep bisa nyampur utawane menyesuaikan diri , utawane nduweni rasa toleransi sing luhur.

Kang Bawor : la kie ma batuke inyong koh amba kaya bulakan sapi lanang , kuncunge njlantir kaya klipi jangkrik?
Rama Semar : batuk amba kue ngemu arti nek bawor kue nduweni pikiran sing pinter , cerdas , bijaksana , ngemong merga batuk kue panggonane sukma sejati,  nek kuncung sing njlantir kue mujudake eling marang kang maha tunggal , njlantir nang mbun mbunan kue panggonane suka langgeng.

Kang Bawor : lha inyong ko ora due gulu ma, lambe , janggut karo dada gandeng ?
Rama Semar : koe katon ora due gulu kue maksude mujudake kejujuran, apa sing nang lambe perek karo sing nang dada ,sajrone dada kue ana ati karo jantung , panggonane sukma rasa , apa sing diucapna nang cangkem pada karo sing dirasakna nang ati utawane blaka blakaan, apa anane, jujur ora tedeng aling aling, sing diucapna nang lambe pada karo sing dirasakna nang ati .

Kang Bawor : lha nek lambe abang , banjur mataku melolor kue apa ma ?
Rama Semar : lambe abang kue artine bawor wani ngomong babagan kabecikan utawane gelem ngomongi kanca batir sing pada salah nglakoni uripe , angger mata melolor kue nduweni arti nek bawor kue pandangane luas , ora mung nggo siki tok , apa sing diajarna bawor kue bisa nggo sejahterane anak putu..

Kang Bawor : lha nek sikilku ma, sing kaya wong kenang beri beri, ndarani tongkrong kayong ngadeg , ndarani ngadeg kayong tongkrong?
Rama Semar: sikilmu kue uga lambang , nek sliramu tetep jejeg ngurmati leluhur panggonan sing awakmu lahir lan awakmu panggoni ora durhaka maring rama biung, utawanae ana paribasan  nangdi lemah dipidek, nangkono langite kudu dijunjung , ora mbedakna lanang wadon, sugih mlarat, gede cilik, sing penting bener sliramu kue patut ngurmati.

Kang Bawor : ooo aya kue ya ma …lha kie awaku ireng kaya gaok, raine putih kaya kuntul  priwe ma ?         Rama Semar : ireng kue netral , ora gelem ela elu , ibarat ana tembung kue eling lan waspada, lha nek putih kue nduweni arti nek awakmu kue pinter njaga kesucian lahir lan batin !

Kang Bawor : ari tangan siji nangarep banjur tangan sijine nang mburi priwe ma ?
Rama Semar : tangan nangarep kue seneng derma utawa aweh, sijine nang mburi maksude ora ngarep arep timbal balik , ikhlas legowo !
Kang Bawor : oooo begitu ya ma…verry good lah ya ma !!! Aku siki ora isin , jebule aku maknane akeh ya ma ?!!!


sumber: pesantren alam

Posted on 23 Oktober 2011, in mufid majnun, Renungan Alam and tagged , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Silahkan Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: